Mgr. Eva Hudecová č. 11

33 rokov
poslankyňa NR SR
kandidátka na poslankyňu VO č. 4 Klokočina

Nitra je moje rodné mesto a celý svoj život tu prežívam spolu s vami. Vyštudovala som politológiu a som jednou zo zakladajúcich členov hnutia SME RODINA, kde pôsobím dodnes. Od roku 2020 som poslankyňou NR SR a členkou Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako aj  Výboru pre európske záležitosti. Spolupracujem s komisárom pre osoby so zdravotným znevýhodnením aj so združeniami venujúcimi sa osobám s obmedzeniami v živote a táto téma je mi veľmi blízka. Práve zdravotne znevýhodnení sú mojou osobitou skupinou, na ktorú budem vždy myslieť. Inklúzia, teda začleňovanie je to, čomu by som sa chcela prioritne venovať aj v pozícii mestskej poslankyne. Naša mestská časť je svahovitá a mojim cieľom bude odstraňovať všetky bariéry, ktoré obyvateľom sťažujú život. Teším sa, že Klokočina už čoskoro bude mať prvé inkluzívne ihrisko u nás v Nitre. Mojim cieľom je pričiniť sa o to, aby sa v Nitre vytvorilo viac takýchto ihrísk, či oddychových zón prispôsobených pre stretávanie všetkých vekových kategórií, rodín, susedov, detí, či našich seniorov.