Mgr. Ján Greššo č. 9

40 rokov
projektový manažér
kandidát na poslanca VO č. 2 Staré mesto

Pôsobím ako projektový manažér v oblasti odborného vzdelávania, som poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre a tiež poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Žijem v mestskej časti Staré mesto, kde  s manželkou vychovávame naše dve deti a v najbližšom volebnom období by som sa rád naďalej venoval zastupovaniu obyvateľov práve tejto časti mesta. Mojim cieľom je zamerať sa najmä na realizovanie požiadaviek obyvateľov, ktoré aktuálne zostávajú nevypočuté a ako dôležitú tému vnímam tiež ozdravenie mestského rozpočtu, ktorý v súčasnosti žiaľ nie je v dobrej kondícii.