Ing. Juraj Veverka č. 10

36 rokov
dopravný inžinier
Kandidát na poslanca VO č. 3 Čermáň

Pracujem ako asistent súdneho znalca v odbore dopravy, popri práci sa venujem tiež podnikaniu a písaniu svojho blogu. Ako aktívny človek nechcem o problémoch v našom meste len rozprávať, ale ich aj priamo ovplyvniť a meniť. Mojou blízkou témou je všetko čo súvisí s dopravou- bezpečnosť na cestách, spoločné fungovanie cyklistov, kolobežiek a chodcov. Som tiež milovníkom zvierat a aktívne sa venujem ich pomoci. V Správnej partii by som sa rád venoval otázkam dopravy a bezpečnosti na cestách a chodníkoch.