Mgr. Katarína Bojkovská č. 3

37 rokov
špeciálny pedagóg
kandidátka na poslankyňu VO č. 6 Zobor – Dražovce

Som rodáčkou z Dražoviec a matkou dvoch synov. Pôsobím v okresných štruktúrach hnutia SME RODINA a som zakladateľkou a predsedníčkou občianskeho združenia Pomáhajko o.z.. Naše združenie je zamerané na charitatívnu činnosť, pomoc sociálne slabším rodinám a zdravotne znevýhodneným osobám ako aj na starostlivosť o mestskú časť. Nakoľko vnímam naše mestské časti dlhodobo na okraji záujmu vedenia mesta, rada by som sa venovala zlepšovaniu situácie podľa potrieb a požiadaviek obyvateľov. Dôležitými témami pre mňa sú zlepšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, dobudovanie infraštruktúry, odvodnenie úsekov ulíc, zvýšenie úrovne občianskej vybavenosti a v neposlednom rade vytváranie priestorov pre voľnočasové aktivity rodín a jednotlivcov.