JUDr. Lena Kiradžiev č. 6

42 rokov
vyšší súdny úradník, hovorkyňa
kandidátka na poslankyňu VO č. 5 Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

Som vyštudovaná právnička a pracujem ako hovorca a vyšší súdny úradník na Krajskom súde v Nitre, vo voľnom čase tiež ako inštruktorka zumby. Som matkou dvoch detí a telom i duchom športovec so záujmom o zdravú výživu. V Správnej partii by som sa rada podieľala na rozvoji športovej gramotnosti detí a zlepšení stravovania v školách. Dôležitou témou je pre mňa tiež rozvoj mestských častí, s dôrazom na MČ Párovské Háje, kde žijem. Témy, ktoré sú mi rovnako blízke sú riešenie parkovacej politiky, dopravy v meste a podpora, rozvoj ekologických projektov.