Mgr. Lukáš Schober č. 29

30 rokov
audítor
kandidát na poslanca VO č. 7 Chrenová, Janíkovce

Som povolaním audítor, ale pracoval som aj ako kontrolór BOZP, čo úzko súvisí s témou, ktorá mi je blízka aj v rámci našej Správnej partie – zvýšenie bezpečnosti ľudí žijúcich v našom meste. Celý svoj život žijem v Nitre na Chrenovej, kde spolu s manželkou vychovávame nášho syna, preto najintenzívnejšie vnímam práve fungovanie a potreby tejto časti mesta. Revitalizácia detských ihrísk, starostlivosť o zeleň, obnova poškodených oddychových zón, lavičiek, chodníkov- to sú témy, ktoré považujem za dôležité nielen v mojej mestskej časti, ale v celej Nitre.