Ing. Mária Zelenajová č. 39

29 rokov
nutričná poradkyňa
kandidátka na poslankyňu VO č. 7 Chrenová, Janíkovce

Som vyštudovaná nutričná poradkyňa a majiteľka Nutri studia v Nitre, v súčasnosti na materskej dovolenke. Aktívne sa venujem zdravému životnému štýlu, najmä oblasti výživy. S tým súvisia aj témy, ktorým by som sa rada venovala v Správnej partii – výživa a zdravie, od vyváženej a pestrej stravy pre najmenších v škôlkach až po motivovanie seniorov k aktívnemu životnému štýlu. Priestor pre realizáciu vidím tiež v príprave a rozvíjaní voľnočasových aktivít, ktoré vytvárajú príležitosť pre spájanie a komunitný život v meste.