Ing. Marián Maxin č. 21

37 rokov
manažér
kandidát na poslanca VO č. 7 Chrenová, Janíkovce

Vyštudoval som ekonómiu a celý svoj profesionálny život pracujem ako kontrolór nákladov- plánovanie, príprava rozpočtu a analýzy, preto jednou z mojich tém v Správnej partii bude efektívne využívanie peňazí mestského rozpočtu. Zároveň je celý môj život prepojený so športom, hrával som hokej, aktuálne som hráčom hokejbalového klubu Nitrianski rytieri a preto intenzívne vnímam potrebu rozvoja športu a rôznych pohybových aktivít v našom meste.