Mikuláš Dunda č. 5

50 rokov
zdravotnícky záchranár
kandidát na poslanca VO č. 5 Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

Ako vyštudovaný záchranár mám zachraňovanie a pomoc v krvi, preto chcem pomôcť mestu, v ktorom viac ako 20 rokov žijem. Samotná snaha, či dobré nápady ale často nestačia. Je potrebné  podporiť ich  vzdelaním či skúsenosťou. Chcem využiť  svoje odborné znalosti a vrátiť Nitre to, že som v nej mohol vyštudovať vysokú školu, nájsť si odborné uplatnenie, bývanie, vychovať s jej pomocou profesionálneho futbalistu a profesionálnu baletku. Tým sú definované aj témy, ktorým sa chcem prioritne venovať, zdravotníctvo, sociálne veci, šport a kultúra.