Ing. Róbert Ostertág č. 27

46 rokov
konateľ spoločnosti
kandidát na poslanca VO č.7 Chrenová, Janíkovce

Som rodený Chrenovčan, otec troch detí. Vyštudoval som SPU v Nitre a niekoľko rokov som žil v zahraničí. Pracoval  som pre viaceré medzinárodné firmy v súkromnom sektore- v potravinárstve a maloobchode, pričom náplňou mojej práce bolo riadenie výroby, kontrola kvality, audity dodávateľskej základne v rámci EU a obchodné právo. V súčasnosti  sa viac venujem podnikaniu v oblasti poradenstva a som v správnej rade viacerých občianskych združení. Ako zástupca obyvateľov by som sa rád venoval tomu, aby občan bol na prvom mieste a procesy na mestskom úrade transparentné, férové a nediskriminujúce. Rovnako za vážnu  tému považujem  štruktúru a výdavky mestského rozpočtu. V rámci mojich priorít by som  chcel tiež iniciovať pozemkové úpravy na Chrenovej a vyriešiť majetkovoprávne vzťahy  v rámci Agrokomplexu v prospech občanov.