Mgr. Tatiana Kubinec č. 16

37 rokov
hovorkyňa
kandidátka na poslankyňu VO č. 2 Staré mesto

Som vyštudovaná žurnalistka, čo ovplyvnilo aj moje ďalšie smerovanie a profesne sa venujem redaktorskej a moderátorskej práci. Aktuálne pôsobím na pozícii hovorkyne vo FN Nitra. Som matkou dvoch dcér. Vyrástla som v hereckej rodine a celý môj život je prepojený s divadlom a kultúrou, ktorú vnímam ako dôležitú súčasť života v meste, keďže ľudí spája prostredníctvom spoločných zážitkov. S tým úzko súvisí jedna z tém, ktorej by som sa chcela v rámci komunálnej politiky venovať- komunity a práca s nimi, vytváranie priestoru pre komunitný život v našom meste. Keďže v posledných rokoch sa pohybujem v zdravotníckom prostredí, rada by som sa zamerala tiež na otázky zdravotníctva a sociálnej politiky v našom meste.