Mgr. Tomáš Fekete č. 7

43 rokov
manažér
kandidát na poslanca VO č. 6 Zobor, Dražovce

V súčasnosti pôsobím ako riaditeľ predaja v sieti obchodov, ale celý svoj profesionálny život pracujem ako manažér v nadnárodných spoločnostiach, kde sa zameriavam na riadenie procesov a väčších tímov. Tieto svoje skúsenosti premietam tiež do podnikania, riadenia nových projektov, ale aj pomoci iným podnikateľom pri rozbiehaní ich činnosti. Teraz by som rád svoje skúsenosti ponúkol na pomoc svojmu mestu. Som aktívny človek a svoj voľný čas rád trávim v prírode, preto by som sa rád zameral na zefektívnenie investícií na voľnočasové aktivity.