Mgr. Zdenka Civáňová č. 5

54 rokov
stredoškolský pedagóg
kandidátka na poslankyňu
VO č. 2 Staré Mesto

Narodila som sa v Nitre a celý môj život je prepojený s týmto mestom. Som matkou dvoch dospelých dcér a pracujem ako stredoškolská pedagogička, zároveň aj ako zdravotnícky pracovník. Pomáhať ľuďom je moja práca a zároveň moja prirodzená potreba. V rebríčku mojich hodnôt jednoznačne dominuje hlboký zmysel pre povinnosť, spravodlivosť, úcta k ľuďom a tradičným hodnotám. Mojou záľubou je história. K Starému mestu nesmierne inklinujem a považujem túto časť nášho mesta za jedinečný historický klenot, srdce Nitry. V Správnej partii by som sa chcela zamerať na oblasť výchovy a vzdelávania detí- zvýšenie zdravotnej gramotnosti na základných školách, konkrétne rozvoj vedomostí a zručností mládeže v oblasti fyzického a najmä duševného zdravia.